Crazy Lion
Crazy Lion
 • 357
 • 514 572 854
Mình Chọn TRÁI ÁC QUỶ Bằng MẮT Của Chúng Để PVP VDarh | Blox Fruits
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa
😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!!
LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f
Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin
KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html
Follow me on instagram : thesea1522
- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
Nếu các bạn thích video đừng ngần ngại hãy click nút like và đăng kí theo dõi để mình có thêm động lực làm ra các video cho các bạn cùng vui nhé :)
- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
#bloxfruits #bloxpiece #noobtopro #devilfruit #control #dragon #trolling #robloxtrolling #controlfruit #devilfruit #animegames #robloxanime #darkblade #yoru #doughawakened #update17part2 #update17part3
มุมมอง: 64 316

วีดีโอ

Mình ĐÁNH BẠI Tất Cả BOSS Nhưng Mọi Thứ RANDOM Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 127K16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình CHỌN SỨC MẠNH Nhưng Bằng TẤT CẢ BOSS Để PVP VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 111Kวันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
UPDATE Dragon CUỐI CÙNG Cũng RA MẮT Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 166K14 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình ĐÁNH GIÁ Tất Cả UPDATE Blox Fruit Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 142K14 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Những COMBO *NGON NHẤT* Ở Từng SEA Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 118K14 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình THỨC TỈNH Tộc Người Cá V4 Chỉ Với TRÁI MÀU XANH Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 120K21 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình CHỌN COMBO Nhưng Chỉ Bằng CHỮ ĐẦU TIÊN Để PVP VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 127K21 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình ĐÁNH BẠI Game FAKE Blox Fruit Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 88K28 วันที่ผ่านมา
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình Xếp Hạng TẤT CẢ Tộc Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 235Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình Thử LÀM THEO 14 LỜI ĐỒN Của FAN Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 300Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
12 LỖI GAME Còn DÙNG ĐƯỢC Trong BẢN UPDATE MỚI Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 259Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình Chọn TRÁI ÁC QUỶ Chỉ Bằng MÀU SẮC Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 172Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
BLOX FRUIT Nhưng Mình Chỉ CÓ 1 MÓN KHI ĐÁNH BẠI BOSS Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 336Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
*MỚI* Tất CẢ CODE Còn HOẠT ĐỘNG Trong Blox Fruit UPDATE 21 | Blox Fruits
มุมมอง 401Kหลายเดือนก่อน
ACC TỘC V4 MAX LEVEL 145 🐟 dưới bình luận nhaaa 😎 S.ố.p Blox Fruit Dưới Bình Luận Lun Nha!!! LINK DISCORD : discord.gg/95MKKePF5f Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền: th-cam.com/channels/DT8kQj3qw3FDQah13Kh-zQ.htmljoin KÊNH PHỤ:th-cam.com/channels/PTjWEaNabiTVIr2pGJ6S5A.html Follow me on instagram : thesea1522 - - - - - - - - - - - - - - - - - Nếu các bạn t...
Mình Trở Thành Pro Blox Fruit Trên ĐIỆN THOẠI Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 101Kหลายเดือนก่อน
Mình Trở Thành Pro Blox Fruit Trên ĐIỆN THOẠI Cùng VDarh | Blox Fruits
Mình CHỈ ĐƯỢC Dùng 1 Chiêu Của TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 295Kหลายเดือนก่อน
Mình CHỈ ĐƯỢC Dùng 1 Chiêu Của TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình THỨC TỈNH Tộc Cyborg V4 Chỉ Với TRÁI MÀU TÍM Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 361Kหลายเดือนก่อน
Mình THỨC TỈNH Tộc Cyborg V4 Chỉ Với TRÁI MÀU TÍM Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình NÂNG CẤP Tất Cả TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 138K2 หลายเดือนก่อน
Mình NÂNG CẤP Tất Cả TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình Xếp Hạng MỌI Lỗi BUG Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 140K2 หลายเดือนก่อน
Mình Xếp Hạng MỌI Lỗi BUG Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình BỊ CẤM Chiêu Của TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 510K2 หลายเดือนก่อน
Mình BỊ CẤM Chiêu Của TRÁI ÁC QUỶ Để PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
10 Bí Mật Thú Vị KHÔNG TƯỞNG Tồn Tại Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 195K2 หลายเดือนก่อน
10 Bí Mật Thú Vị KHÔNG TƯỞNG Tồn Tại Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình SỬ DỤNG Combo 2 TRÁI Ác Quỷ CÙNG LÚC Để Săn Bounty Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 199K2 หลายเดือนก่อน
Mình SỬ DỤNG Combo 2 TRÁI Ác Quỷ CÙNG LÚC Để Săn Bounty Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình THỨC TỈNH Tộc Ghoul V4 Chỉ Với TRÁI MÀU ĐEN Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 394K2 หลายเดือนก่อน
Mình THỨC TỈNH Tộc Ghoul V4 Chỉ Với TRÁI MÀU ĐEN Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình Thử 12 BÍ MẬT Của VDarh Mà Bạn CHƯA TỪNG BIẾT Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 527K2 หลายเดือนก่อน
Mình Thử 12 BÍ MẬT Của VDarh Mà Bạn CHƯA TỪNG BIẾT Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình ĐOÁN Trái Ác Quỷ VÀ Dùng PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 249K2 หลายเดือนก่อน
Mình ĐOÁN Trái Ác Quỷ VÀ Dùng PVP VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình Xếp Hạng MỌI Võ Melee Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 354K2 หลายเดือนก่อน
Mình Xếp Hạng MỌI Võ Melee Cùng VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
Mình THỬ Chơi Blox Fruits Trên ĐIỆN THOẠI Lần Đầu Tiên Cùng VDarh | Blox Fruits
มุมมอง 371K2 หลายเดือนก่อน
Mình THỬ Chơi Blox Fruits Trên ĐIỆN THOẠI Lần Đầu Tiên Cùng VDarh | Blox Fruits
Mình THỨC TỈNH Tộc Thiên Thần V4 Chỉ Với TRÁI MÀU VÀNG Cho VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
มุมมอง 535K2 หลายเดือนก่อน
Mình THỨC TỈNH Tộc Thiên Thần V4 Chỉ Với TRÁI MÀU VÀNG Cho VDarh Trong Blox Fruit | Blox Fruits
42 Bí Mật THÚ VỊ Mà Bạn CHƯA BIẾT Về Blox Fruits | Blox Fruits
มุมมอง 1.1M2 หลายเดือนก่อน
42 Bí Mật THÚ VỊ Mà Bạn CHƯA BIẾT Về Blox Fruits | Blox Fruits

ความคิดเห็น

 • @user-kp9on4mi9c
  @user-kp9on4mi9c 23 นาทีที่ผ่านมา

  A

 • @giabaonguyenvu
  @giabaonguyenvu 26 นาทีที่ผ่านมา

  Em có bug múa flo là dùng Z tushita giống như bug koko rồi cầm lavender á

 • @haonamnguyen3997
  @haonamnguyen3997 32 นาทีที่ผ่านมา

  em lụm được Kitsune ở gần quán cà phê:)

 • @JOHNNI4757
  @JOHNNI4757 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  🤢

 • @DuyLeThanh-vt3nj
  @DuyLeThanh-vt3nj ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Tặng em trái không Gian vĩnh viễn được không ạ tên z2acdz em đã like và đăng ký cho anh rồi ạ

 • @lamthaithi1399
  @lamthaithi1399 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  acc em dùng hết code trong update này(trừ nhận trái)

 • @TrafalgarLAW12342
  @TrafalgarLAW12342 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Hello anh 👋 ❤❤❤ em sub và like rồi mong anh rep❤❤❤❤

 • @user-qd2cx2ki9b
  @user-qd2cx2ki9b ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Bầu trời có hình mặt cho

 • @TheJackria
  @TheJackria ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Sao 2-3 mà trận sau lại thành 1-4

 • @lephan-6581
  @lephan-6581 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Anh có code trái ác quỷ ko anh 😢

 • @TaiAnh-bq1ky
  @TaiAnh-bq1ky 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Chơi mà bật v4 và hộ trợ

 • @khoachu2960
  @khoachu2960 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Chúc anh sớm đạt 2 triệu người đăng kí

 • @Notreal_koreuke
  @Notreal_koreuke 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  As 11m pirate king sayning what it was me

 • @NhienNhuyen-zp8wo
  @NhienNhuyen-zp8wo 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Trái đâu

 • @tranhung1309
  @tranhung1309 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Ô anh crayzy lion kìa😮😮

 • @tranhung1309
  @tranhung1309 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Anh crayzy lon

 • @ZbyszekKupczyk
  @ZbyszekKupczyk 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  🧐qooop

 • @leanhkhoa2208
  @leanhkhoa2208 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  1:26 nhìn cái trò chuyện 🤔

 • @kashifaftab5817
  @kashifaftab5817 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  OMG. 😏😏. 🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥰🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑😐👋🙏💋📥🥺🥰👍👑🔥

 • @LyHan-bk8zg
  @LyHan-bk8zg 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Tính ra Vdarh và Crasy Lion chx ANIME DEFENDER ik

 • @Mavuongtulenvangtue1943
  @Mavuongtulenvangtue1943 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Vê lốt đi anh

 • @kietoan-ds1tg
  @kietoan-ds1tg 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  anh ơi up tộc human với trái ác quỷ màu đỏ đi anh

 • @BaoPham-ct4kk
  @BaoPham-ct4kk 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Biết vdarht còn kỉ năng tối thượng không anh Lướt xuống để biết Còn lâu lắm Còn một tí thôi Kỉ nâng"sẽ gầy"

 • @ThanhNguyenThi-gl9ni
  @ThanhNguyenThi-gl9ni 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  4:34

 • @user-jp9ot4kt3b
  @user-jp9ot4kt3b 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em không có trái human😢😢

 • @shienamaycastro3821
  @shienamaycastro3821 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  can you gave ma some robux 110k please

 • @AnLe-sw4ow
  @AnLe-sw4ow 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Hello anh

 • @DayVo140
  @DayVo140 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em thít trái VDark 🌚

 • @thiquyenlam4579
  @thiquyenlam4579 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😄😄😄😄😄😄😄😄😄😑

 • @hienvan6063
  @hienvan6063 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Gà vl

 • @duykhoivo3342
  @duykhoivo3342 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Tộc người khổng lồ mạnh nhất😂😂😂😂😂

 • @anhnguyenduy8816
  @anhnguyenduy8816 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em nha

 • @thanhtu3657
  @thanhtu3657 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Haha thực là trong sáng😅😅🗿🗿🗿🗿

 • @LinhNguyen-iq9zp
  @LinhNguyen-iq9zp 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ANH CHS ACC CUA TUHZU A

 • @tramhuynh232
  @tramhuynh232 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  anh thử dùng các trái ác quỷ của các idol PvP để PVP Với vdart noledaden đi ạ

 • @Haiyen12395
  @Haiyen12395 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Anh lion qua nhà em chơi đi em mới mua mấy chai dầu ăn 2 lít 😂😂😂

 • @anzyer3291
  @anzyer3291 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  anh ơi anh thử chơi king legacy đi anh

 • @lear256
  @lear256 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Bro gettin backshoted

 • @lear256
  @lear256 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  He gulp him too (LOL)

 • @NhanucNguyenTran-hd4oz
  @NhanucNguyenTran-hd4oz 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Kết bạn với em đi em tên nhanducdeptrai123

 • @user-tn9do8vw6j
  @user-tn9do8vw6j 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Video:🤨🤨 Song:”Mama am a criminal” (gets deeper for no reason)

 • @huynhphuong9989
  @huynhphuong9989 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Chồng cây chuối mơi bơi mất máo

 • @user-hi5lg7ry6d
  @user-hi5lg7ry6d 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  E nói cho a nghe nè a vào bình luận ik

  • @user-hi5lg7ry6d
   @user-hi5lg7ry6d 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   E ko ngờ 4 năm về trước a rất tục tiểu e ko ngờ a là con ng như vậy=>>>>>

 • @MayGaynuadii
  @MayGaynuadii 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Anh crazy mai anh xem acc em đi

 • @HoNg-mq1fc
  @HoNg-mq1fc 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em dc nek anh

 • @babymendoza9589
  @babymendoza9589 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  mamA IM ☠️

 • @chikiennguyen4469
  @chikiennguyen4469 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Djt me may con dog vdarh

 • @chikien-1c839
  @chikien-1c839 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Chữ f có trái flame nữa 😅

 • @TranHuyen-dn7cz
  @TranHuyen-dn7cz 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em xin trái gái Vĩnh viễn tkk tzzioja491

 • @TranHuyen-dn7cz
  @TranHuyen-dn7cz 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Em tên tzzioja491